2. “Pe frontul de vest”, Fluturi!!! 11 – Noiembrie 2023

„Și în cer s-a făcut un război…! Miza conflictului era loialitatea. Contestând autoritatea Celui ce ședea pe tron, adică a lui Dumnezeu, Satana își aroga dreptul de a fi el autoritatea universală. Războiul religios înseamnă angajarea de o parte sau alta a uneia dintre cele două tabere cosmice: Dumnezeu și Lucifer, binele și răul. Abia atunci când te-ai poziționat de partea unei tabere prin liberul tău arbitru, ai intrat invariabil în conflict cu cealaltă parte. Războiul, așa cum îl duce Dumnezeu este un război religios, spiritual, la care Dumnezeu S-a angajat să lupte cu excelența Sa morală. Dacă ar fi luptat cu forță fizică, de când ar fi dispărut Satana și îngerii lui!!! Dar prin eminența Sa moral-spirituală luptă Dumnezeu și Fiul Său și Duhul Sfânt. În acest context, întregul Univers se împarte în două tabere fiindcă nu este loc pentru neutralitate. Se întrevede o luptă aprigă. Tu în care tabără ești?


https://youtu.be/J-orf8ovPP4