4. Ei n-au știut… Tu știi! – 17 Noiembrie 2023

Isus Hristos ne-a lăsat Cuvântul: „Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineață. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: ”Vegheați!” (Marcu 13:35-37). În acest pasaj, Domnul Isus are în vedere două categorii de oameni: 1. Va fi o încheiere a harului corporativă, globală, universală, care va avea loc cu puțin înainte de revenirea pe nori a Domnului Isus Hristos. Când această ușă a harului se va închide, fiecare ființă umană va fi pierdută sau salvată pentru totdeauna. Nimic nu se mai poate salva și nimeni nu mai poate fi pierdut. Nimeni nu mai trece dintr-o tabără în alta (Apoc. 22:11). 2. Când o persoană își încheie viața, cazul său este închis pentru totdeauna. Harul s-a închis pentru ea. Astfel că, dacă nu trăiești în timpul în care Dumnezeu va hotărî să aibă loc încheierea universală a harului, la moarte, cazul tău va fi încheiat pentru totdeauna. Iată motivul care ne face să ne asigurăm de această experiență a mântuirii cât timp trăim.


https://youtu.be/dk8ZUGer4HM