Termeni legali

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI http://profetiepentruazi.ro

Utilizarea site-ului http://profetiepentruazi.ro/ implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare menționate în aceasta pagină. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site vă rugăm să părăsiţi acest site web.

TERMENI GENERALI

a. Site-ul http://profetiepentruazi.ro/ este proprietatea BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători”. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători”. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime cu Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor http://profetiepentruazi.ro/.

d. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul http://profetiepentruazi.ro/ sau poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site.

Totodată, BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

  1. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” respectă confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale. Prin utilizarea site-ului http://profetiepentruazi.ro, sunteţi de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor despre dumneavoastră în conformitate cu politica de confidenţialitate disponibilă pe site.
  2. SECURITATEA INFORMAŢIEI
  3. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” nu garantează că site-ul http://profetiepentruazi.ro este liber de erori sau viruşi şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere de date sau pentru deteriorarea echipamentelor dumneavoastră.
  4. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
  5. Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului http://profetiepentruazi.ro sunt guvernate de legea română. În cazul unor eventuale conflicte, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu va fi posibil, conflictele vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti române competente.
  6. ÎNTRERUPEREA SERVICIULUI
  7. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” poate, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi necesar să ofere vreo explicaţie utilizatorilor, să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, parţial sau total, serviciile oferite prin intermediul site-ului http://profetiepentruazi.ro.
  8. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR
  9. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA comunitatea “Învingători” îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului http://profetiepentruazi.ro fără o notificare prealabilă. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi periodic aceşti termeni şi condiţii.

Vă mulţumim că folosiţi serviciile oferite de http://profetiepentruazi.ro şi vă aşteptăm cu interes să ne vizitaţi din nou.